Navrhovaná zmena zákona predpokladá, že rozsah detských prídavkov, na ktoré by mal človek nárok, by závisel od priemerných životných nákladov v krajine, v ktorej dieťa žije.

Zdroj: Nemecký minister financií chce znížiť prídavky na deti migrantom z EÚ – Zahraničie – TERAZ.sk