ŽIJÚ MEDZI NAMI_Mgr. Elenn Waltersteinová

Relácia o známych i neznámych ľuďoch zo Slovenska a Čiech, ktorí sa venujú zaujímavým činnostiam a záľubám…
Pr
ipravila a moderuje:  Mgr. Elenn Waltersteinová
www.elenn-okienko.sk

Archív relácie Žijú medzi nami