v-prvej-linii

V prvej línii
Diskusia na aktuálne celospoločenské problémy so zameraním na domácu pôdu.

Moderátor: Boris Koróni

Archív relácie V prvej línii