ssl

 

Sám sebe lekárom
Ako čo najmenej zaťažovať naše zdravotníctvo a ako využívať jeho služby čo najzmysluplnejšie.

Moderátor: Marián Fillo

Čas vysielania: Každá druhá nedeľa od 20:30

KONTAKT:

Archív relácie Sám sebe lekárom