Politické mimovládky 1
hostia : Peter Marman a Dalibor Jurášek
moderuje : Boris Koroni

Ako prispieť na reláciu Politické mimovládky

Príspevok na bankový účet Slobodného vysielača
Meno: Združenie ľudí za lepšiu budúcnosť
Číslo účtu.: 3573707656 / 0200 (VÚB, a.s.)
IBAN: SK08 0200 0000 0035 7370 7656
BIC/SWIFT: SUBASKBX

Variabilný symbol: 1984

Príspevok na bankový účet Methodios
Meno: Methodios

IBAN:  SK48 8330 0000 0025 0134 5698
(Fio banka, a. s.)

Materiály k reláciám