Politické križovatky

Politické križovatky 1
Komentáre a analýzy ku kritickým okamihom spoločenského a politického vývoja.

hostia : Peter Marman a Dalibor Jurášek