Patrick Linhart Bez Cenzúry

Projekt Patrick Linhart Bez Cenzúry vznikol ako požiadavka širšej verejnosti, ktorá nie je spokojná s predraženým odpadom, ktorý dnes nakupujeme a následne konzumujeme. Mediálny potravinový kritik Patrick Linhart, BSc., prešiel po vyše 20tich rokoch práce v potravinárstve na druhú stranu – k nám spotrebiteľom. Odhaľuje podvody v potravinárstve a získava neskutočne šokujúce výpovede potravinárov. Avšak v minulosti, ako aj pri natáčaní relácie „Vieš, čo ješ?“ sa dostával do styku so zaujímavými ľudmi, ich výpoveďami, ako aj dôkazmi o mnohých podvodoch. Preto sa rozhodol o založenie relácie „Patrick Linhart Bez Cenzúry“, kde bez cenzúry zaručuje za poskytnuté informácie svojim vlastným menom. Na túto reláciu nadväzuje relácia Testy Potravín, kde potravinoví súdni znalci testujú potravinové produkty. Aby boli testy nezávislé a bez sponzorov, zvolil cestu crowdfoundingu. Reportáže sú teda pre ľudí a preto i podporované samotnými ľudmi. Patrick Linhart Bez Cenzúry je video-relácia, ako aj relácia pravidelne vysielaná vo viecerých rádiách.

Kontakt: patrick.linhart@gmail.com

Archív relácie

<iframe scrolling="no" id="hearthis_at_user_87744-8859328" width="100%" height="350" src="https://hearthis.at/set/87744-8859328/embed/" frameborder="0" allowtransparency></iframe>