Na prahu zmien

Na prahu zmien 1

moderuje : Stanislav Novotný – bývalý policajný prezident ČR, predseda Asociace nezávislých médií v ČR