na-panske

Na panské
Humoristická relácia s poslucháčskou interakciou.
Moderátor: Paľko Sralko

Archív relácie Na panské