kopky-snov

Kôpky snov
Blok slova, hudby a rozhovorov na rôzne témy.

Čas vysielania: pondelok, utorok, streda a piatok od 08:00
Moderátor: Peter Kršiak

Kôpky snov 2015-2016

Kôpky snov 2014

Kôpky snov 2013