Všetci daňoví poplatníci majú plné právo vedieť o štátnom korupčnom systéme, organizovanom zločine a o zákulisí nášho štátu.

Martin Bavolár

Podpora

VÚB: SK 96 0200 0000 0022 6839 3756,

KONTAKT

 0908 127 802
 martin.bavolar@orangemail.sk

Slobodný vysielač stanica Bratislava

Občania, náš štát je v zlom stave. Napriek tomu verím, že Slovensko má na to, aby sa konečne stalo fungujúcou a spravodlivou krajinou, lebo už je čas najvyšší. Naspäť cesta nemožná, napred ísť sa musí! Pretože bojujeme proti bezpráviu, proti režimu organizovaného zločinu, proti  štátnemu korupčnému systému, ktorý zotročuje ľud republiky Slovenskej. V tomto boji neustaneme pokiaľ všetci obyvatelia Slovenska nebudú žiť slobodne a dokiaľ nebudú mať zaručené ľudské a politické práva na dôstojný život a životnú úroveň.

Mgr. Martin Bavolár

  • Úrad vlády Slovenskej republiky Hlavný štátny radca s pôsobnosťou vo Výbore na koordináciu spravodajských služieb
  • Bezpečnostná rada Slovenskej republiky Podpredseda Medzirezortnej komisie
  • Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Člen Výboru pre zahraničnú politiku
  • Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Hlavný štátny radca Sekcie modernizácie a podpory
  • Kriminálny úrad finančnej správy Kapitán Odboru závažnej colnej a daňovej kriminality
  • Slovenská informačná služba Vedúci špeciálnej organizačnej zložky

Mám odbornú prax v  dĺžke takmer dvadsaťpäť rokov a špecializované vysokoškolské vzdelanie v odbore Národná bezpečnosť s akreditáciou NATO.
Nie som a ani som nikdy nebol členom politickej strany alebo politického hnutia. Som držiteľom Osvedčenia Národného bezpečnostného úradu o bezpečnostnej previerke na najvyšší stupeň utajenia Prísne tajné. Som bezúhonný, môj Odpis registra trestov je čistý, je bez záznamu.
Za môj boj proti nekalým praktikám a  korupcii a za moje ľudskoprávne a občianske aktivity a za moje bezpečnostné názory a odborné postoje som politicky prenasledovaný, diskriminovaný a existenčne perzekvovaný. Bol som šesť krát vykonštruovane vyhodený zo zamestnania (dva krát zo Slovenskej informačnej služby, raz z Úradu vlády SR, dva krát z Ministerstva obrany SR a raz z Kriminálneho úradu finančnej správy). Od augusta 2014 mi bolo opakovane zabránené mať mne primerane zamestnanie. Nepoberám žiadnu podporu, ani príspevok, žiaden dôchodok. Nachádzam sa v existenčnej núdzi, osamelo žijem so synom, žiakom základnej školy. Som tak utečencom vo svojej vlasti. Nemôžem preto dopustiť, aby sa to, čo sa stalo mne, stalo aj ďalším občanom. Keď stratíme ľudskosť, tak stratíme všetko. A to je veľmi nebezpečné. Ľudskosť by mala byť v každom občanovi. Som veriaci, každý deň sa modlím. Preto aj vo verejnom záujme vzhľadom na vyššie napísané nemám dôvod mlčať alebo sa schovávať, ale naopak.
Všetci daňoví poplatníci majú plné právo vedieť o štátnom korupčnom systéme, organizovanom zločine a o zákulisí nášho štátu. Počúvajte vysielanie rádia Slobodný vysielač v utorok od 20,30 reláciu „Konšpiračný byt“ na slobodnyvysielac.sk
Rozhodne každý Váš návrh, či podnet je pre mňa nesmierne dôležitý. Vopred Vám v  mene všetkých dobrých ľudí veľmi ďakujem z celého srdca.

OBČIANSKA VÝZVA VO VEREJNOM ZÁUJME
K ZBAVENIU MLČANLIVOSTI MGR. MARTINA BAVOLÁRA

VYZÝVAM prezidenta Slovenskej republiky, aby ZBAVIL MLČANLIVOSTI
VYZÝVAM predsedu vlády Slovenskej republiky, aby ZBAVIL MLČANLIVOSTI
VYZÝVAM predsedu Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky, aby ZBAVIL MLČANLIVOSTI
VYZÝVAM ministra obrany Slovenskej republiky, aby ZBAVIL MLČANLIVOSTI
VYZÝVAM riaditeľa Kriminálneho úradu finančnej správy, aby ZBAVIL MLČANLIVOSTI
VYZÝVAM riaditeľa Slovenskej informačnej služby, aby ma ZBAVIL MLČANLIVOSTI

Mgr. Martina Bavolára

Touto cestou Vás vyzývam, aby ste v  zmysle Ústavy SR a  príslušných právnych predpisov, Bezodkladného oznámenia vo verejnom záujme a  Vyjadrenia oznamovateľa, ktoré Mgr. Martin Bavolár riadene a  v zákonnej lehote doručil Osobitným kontrolným výborom NR SR na kontrolu činnosti SIS, NBÚ a VS, podania Mgr. Martina Bavolára Verejnej ochrankyni práv (Ombudsmanke), sťažnosti Rade pre vysielanie a retransmisiu zo dňa 27.10.2015 a oficiálneho stanoviska Európskej komisie v  mene jej predsedu Jean-Claude Junckera, ktoré bolo doručené Mgr. Martinovi Bavolárovi dňa 28.10.2015 bez meškania ZBAVILI MLČANLIVOSTI Mgr. Martina Bavolára (Úrad vlády Slovenskej republiky Hlavný štátny radca s pôsobnosťou vo Výbore na koordináciu spravodajských služieb, Bezpečnostná rada Slovenskej republiky Podpredseda Medzirezortnej komisie, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Člen Výboru pre zahraničnú politiku Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Člen projektovej skupiny: Reštrukturalizácia, organizovanie, fungovanie a rozvoj rezortu vnútra Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Hlavný štátny radca Sekcie modernizácie a podpory Kriminálny úrad finančnej správy Kapitán Odboru závažnej colnej a daňovej kriminality Slovenská informačná služba Vedúci špeciálnej organizačnej zložky)

Aby následne, vzhľadom na doposiaľ politikmi a ich prisluhovačmi zmarené aj vyšetrovanie kauzy Gorila a opakované vyhlásenia Roberta Fica, že Slovensko nie je právny štát, Mgr. Martin Bavolár zverejnil vo verejnom procese pod dozorom všetkých obyvateľov Slovenska usvedčujúce dôkazy a rozhodujúce skutočnosti o štátnom korupčnom systéme, organizovanom zločine na najvyšších miestach a zneužívaní štátnych funkcií na kšefty a súkromné záujmy.

Občania, túto výzvu zasielajte na tieto úradné adresy:
info@prezident.sk
premier@vlada.gov.sk
minister@mod.gov.sk
oskufs@financnasprava.sk
info@sis.gov.sk

PREDVOLANIE

Robert FICO
/meno, priezvisko/

predseda vlády SR a predseda Bezpečnostnej rady SR
/funkcia verejného činiteľa/

Dostavte sa: do relácie Konšpiračný byt dňa 15.12.2015 o 20,30 hod. na adresu ul. Hattalova 12/A, Bratislava – Nové mesto, štúdio Bratislava – rádio Slobodný vysielač so sídlom Banská Bystrica.
Predmet výsluchu: štátny korupčný systém, prerastanie organizovaného zločinu do štruktúr štátnej správy, bezpečnostné hrozby a obzvlášť závažná trestná činnosť na najvyšších miestach Úradu vlády Slovenskej republiky, nové dôkazy a rozhodujúce skutočnosti v kauze GORILA

Bratislava, dňa 08.12.2015

Mgr. Martin Bavolár
vyšetrujúci novinár

Poučenie:
Ak svojou svojvoľnou neúčasťou spôsobíte, že úkon sa nemohol vykonať, ste povinný nahradiť škody a náklady spojené s Vašim dlhodobo arogantným, kriminálnym, antidemokratickým a totalitným konaním nielen vyšetrujúcemu novinárovi, ale najmä všetkým občanom Slovenskej republiky, ktorí sú daňoví poplatníci a Vás a celú Vašu organizovanú zločineckú bandu musia stále živiť.
V zmysle Ústavy SR, príslušných právnych predpisov a prijatých medzinárodných zmlúv ste povinný sa dostaviť do nezávislého rádia a pred vyšetrujúcim novinárom vypovedať pravdu a nič iné, iba pravdu. Prineste si toto predvolanie a svoj preukaz totožnosti.
Na konšpiračnom byte je služobným postupom zabezpečený dostatok nápojov zn. Coca-cola. Viac informácii na https://slobodnyvysielac.sk/relacie/konspiracny-byt/