Velenie: Martin Koller
Spojenie : Palo alias Pepe
Proviant: Miro Juriš

postrehy a otázky môžete písať počas celej relácie ale aj mimo nej.

História – zbrane – zbraňové systémy – geopolitika

Komentáre aktuálnej situácie a ozbrojených konfliktov vo svete.+ mnoho viac.

Archív relácie Casus belli