Bytový dom

Bytový dom 1
Bytový dom 2

Nie je žiadnym tajomstvom, že o problémy spojené s vlastníctvom bytov sa médiá zaujímajú len okrajovo. Na úzkom pridelenom priestore dokážu málokedy mapovať realitu viac ako len povrchným spôsobom. Malými lastovičkami, prinášajúcimi však len ľahký závan jari, sú špecializované prílohy denníkov Pravda a Hospodárske noviny. Keď k nim pridáme televízne relácie Občan za dverami alebo Lampáreň, máme prakticky skompletované všetko, čo sa vlastník môže dozvedieť z “veľkých” médií. Ak teda nebudeme medzi vážne počiny počítať každoročný folklór, kedy sa koncom mája a začiatkom júna vyroja prakticky z každej strany zväčša neodborne napísané poučky o vyúčtovaní nákladov spojených s užívaním bytu.
Úplne opačným a mimoriadne užitočným smerom sa vydalo vedenie Slobodného vysielača. Od októbra 2015 vysiela reláciu “Bývam, bývaš, bývame”, ktorá v rozsahu 90 minút týždenne už od októbra 2015 pravidelne venuje pozornosť otázkam spojeným s bývaním. Moderátor Igor Lacko, sám bývalý predseda spoločenstva vlastníkov v bytovom dome v Banskej Bystrici, si do vysielania pozýva odborníkov, aby vlastníkom čo najviac uľahčili orientáciu v širokej problematike spojenej s vlastníctvom bytu v bytovom dome. Zástupcovia Asociácie vlastníkov bytov boli do relácie pravidelne pozývaní. Všetky odvysielané relácie sú trvalo k dispozícii na stiahnutie vo forme *.mp3 súborov alebo na vypočutie priamo zo stránky starostlivo vedeného archívu.
Po viac ako ročnej spolupráci trvajúcej od 5. októbra 2016 (od 39. do 97. dielu) sme dostali ponuku na vysielanie samostatnej relácie. Veľmi radi sme ju prijali s tým, že máme záujem o reláciu, ktorá bude pomáhať riešiť problémy vlastníkov, ktorá bude informovať vlastníkov o ich právach, o dopade právnych predpisov na správu bytových domov. Z uplynulého päťročného obdobia vieme, že vlastníkov najviac zaujímajú odpovede na ich otázky, takže chceme aby tieto dostávali primeraný priestor.

Archív relácie Bytový dom