Ariadnina niť

Ariadnina niť 1

Dobrodružstvo poznania – spoznajme seba samých a spoznáme svet.

Stály hosť: RNDr. Emil Páleš, Csc – sofiológ
Moderátor: Boris Koróni

Emil Páleš

Emil Páleš

sofiológ

RNDr. Emil Páleš, CSc. (* 24. január 1966, Bratislava) je slovenský vedec a predstaviteľ sofiológie, ktorá sa usiluje o syntézu rôznych prameňov poznania (zjavenia, rozumu a zmyslovej skúsenosti) Predmetom jeho výskumu sú psychologické, kultúrne a prírodné vzorce tvorivosti a ich časové zákonitosti v individuálnych biografiách, vo svetových dejinách a v evolúcii prírody.

Archív relácie Ariadnina niť