Sám sebe lekárom 207 (Medicínska genocída (nielen) slovenského národa)