HRA

23:00 - 23:59 (20.03.2017)

1001 myšlienok na tému Veda a technika 18. časť... Myšlienky a pojmy z oblasti vedy a techniky, nad ktorými stojí za to uvažovať... číta Gustav Bubník
Značky:

Podrobnosti k relácii Rozhlasová hra (história v skratke)


1001 myšlienok na tému Veda a technika 18. časť…
Myšlienky a pojmy z oblasti vedy a techniky, nad ktorými stojí za to uvažovať…
číta Gustav Bubník