Rozhlasová hra (história v skratke)

HRA

6:00 - 7:00 (20.05.2018)

1001 myšlienok, ktoré zmenili naše uvažovanie...tentoraz na tému Umenie a architektúra 4. časť... číta Gustav Bubník
Značky:

Podrobnosti k relácii Rozhlasová hra (história v skratke)


1001 myšlienok, ktoré zmenili naše uvažovanie…tentoraz na tému Umenie a architektúra 4. časť…
číta Gustav Bubník

Pin It on Pinterest

Share This