HRA

8:00 - 9:00 (12.01.2018)

1001 myšlienok, ktoré zmenili naše uvažovanie...tentoraz na tému Umenie a architektúra 3. časť... číta Gustav Bubník
Značky:

Podrobnosti k relácii Rozhlasová hra (história v skratke)


1001 myšlienok, ktoré zmenili naše uvažovanie…tentoraz na tému Umenie a architektúra 3. časť…
číta Gustav Bubník