Pekný deň s JUDr. Adrianou Krajníkovou 20 (repríza)