Literárna čajovňa 85

Literárna čajovňa 85

relácia je vysielaná naživo

15:00 - 16:00 (04.03.2018)

Štúdio Banská Bystrica

Tel: (+421)048 381 01 01
studio@slobodnyvysielac.sk

V Literárnej čajovni svoje knihy spojené s históriou predstaví spisovateľ a historik PhDr. VLADIMÍR SKLENKA, PhD.

Tvorba nedeľného hosťa:
Sklenka, Vladimír: Chladné zbrane v zbierkach SM – katalóg chladných zbraní. Banská Bystrica: Harmonny, 2006, 136 s. ISBN 80-89151-12-4
Sklenka, Vladimír; Pecník Marcel a kol.: Radvaň – monografia mestečka. Banská Bystrica: Ceprocer, 2008, 300 s. ISBN 978-80-970078-0-5.
Pecník Marcel; Sklenka, Vladimír a kolektív: Sásová a Rudlová – monografia obcí. Banská Bystrica: Ceprocer, 2010, 212 s. ISBN 978-80-970078-1-2.
Benčová Dagmar;  Sklenka, Vladimír a kolektív: Horné Opatovce – monografia obce. Banská Bystrica: Polygrafia Gutenberg s.r.o pre OZ Horné Opatovce, 2012, 216 s. ISBN 978-80-969886-5-5.
Sklenka, Vladimír: Radvanský jarmok v minulosti. Banská Bystrica: DALI-BB s.r.o, 2014, 80 s. ISBN 978-80-8141-073-4.
Sklenka, Vladimír a kol.: Radvaň – monografia obce. Banská Bystrica: DALI-BB s.r.o, 2014, 264 s. ISBN 978-80-8141-062-8.
Sklenka, Vladimír: Lexikón obcí a ich pamiatok – Banská Bystrica a okolie. Banská Bystrica: CEPROCER o.z., 2013, 84 s. ISBN 978-80-970078-3-6.
Ján  Kollár; Sklenka Vladimír: Radvanský jarmok – história a súčasnosť, rok 2017.
Sklenka Vladimír, Peter Račko, Lívia Baláková: Majer – monografia obce, 2017.
Sklenka, Vladimír: Pamiatky na slobodomurárske hnutie v Banskej Bystrici zo zbierok Stredoslovenského múzea. In: Zborník Stredné Slovensko 11 – spoločenské vedy., Banská Bystrica: Stredoslovenské múzeum, 2007, s. 53-60. ISBN 978-80-969866-0-6
(recenzovaný zborník so zahraničnou účasťou)
Drugová Zuzana; Sklenka Vladimír (zostavovatelia)
Sklenka, Vladimír: Mesto Modrý Kameň – spoločenský a hospodársky vývoj v rokoch 1918-1920. In: Miestne komunity I. (ed. Chorvát Tomáš). Banská Bystrica: Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2009, s. 31-46. ISBN 978-80-8083-778-5. V rámci projektu Vega 1/4680/07 Odraz spoločenských a priestorových zmien po roku 1918 na charaktere a štruktúre miestnych komunít“.
Recenzenti: Mgr. Roman Hofreiter; PhDr. Katarína Koštiaľová, PhD.
Sklenka, Vladimír: Osídlenie chotára mesta Banská Bystrica v stredoveku – v rokoch 1255-1526. In: Mladá veda 2009 – Historické vedy, filozofia a etika. Banská Bystrica: FHV UMB, 2009, s. 75-85. ISBN 978-80-8083-860-7.
recenzent Prof. PhDr. Karol Fremal, CSc.
Sklenka, Vladimír: Historický vývoj na území Banskobystrického samosprávneho kraja. In: Korene kultúry (zost. Bálintová H.; Pálková J.). Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela Fakulta humanitných vied Katedra európskych kultúrnych štúdií, 2009. s. 43-52. ISBN 978-80-8083-780-8.
Sklenka, Vladimír: Banská Bystrica a Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici – Bedeker: Sprievodca po Stredoslovenskom múzeu. Martin: Harmony, 2005, 48 s.
ISBN 89151-09-4
Sklenka, V.: Katovské meče. Cyklus: Ako vyzerala B.B. voľakedy. In: B.B. Žurnál roč.4,
č. 14, 15.7.-29.7. 2004, s. 17.
Sklenka, V.: Známy Bystričan z Benického domu. Cyklus: Ako vyzerala B.B. voľakedy. In:
B.B. Žurnál roč.4, č. 15, 29.7.-12.8. 2004, s. 21.
Sklenka, V.: Slovenský unikát v Banskej Bystrici – akvamanile. Cyklus: Ako vyzerala B.B.
voľakedy. In: B.B. Žurnál roč.4, č. 16, 12.8.- 26.8. 2004, s. 21.
Sklenka, V.: Svetoznámi Bystričan sa priatelil s mnohými slávnymi osobnosťami. Cyklus:
Ako vyzerala B.B.  voľakedy. In: B.B. Žurnál roč.4, č. 17, 26.8.-9.9. 2004, s. 21.
Sklenka, V.: Mikuláš Zmeškal. Cyklus: Slávni Banskobystričania. In: B.B. Žurnál roč.4, č.
20, 7.10.- 21.10. 2004, s. 20.
Sklenka, V.: Samuel Libay – banskobystrický zlatník. Cyklus: Slávni Banskobystričania. In:
B.B. Žurnál roč.4, č. 21, 21.10.- 4.11. 2004, s. 17.
Sklenka, V.: Pozlátená kanvica s mytologickými postavami. Cyklus: Ako vyzerala B.B.
voľakedy. In: B.B. Žurnál roč.4, č. 22, 4.11.- 18.11. 2004, s. 16.
Sklenka, V.: Kalich šľachtica Juraja Radvanského. Cyklus: Ako vyzerala B.B.
voľakedy. In: B.B. Žurnál roč.4, č. 23, 18.11.- 2.12. 2004, s. 20.
Sklenka, V.: Banská Bystrica má svojho anjela. In: B.B. Žurnál roč.4, č. 25, 16.12.- 13.1.
2004, s. 7.
Sklenka, V.: Filip Morgenthaler – hrdinský kapitán. In: Permon, 2005, č.1, roč.III, s.5.
Sklenka, V.: Kanvica rómskeho vajdu. Cyklus: Ako vyzerala B.B.
voľakedy. In: B.B. Žurnál roč.5, č.1, 13.1.- 27.1. 2005, s. 20.
Sklenka, V.: Bohatí Bystričania volili richtára v noci. Cyklus: Ako vyzerala B.B.
voľakedy. In: B.B. Žurnál roč.5, č.3, 10.2.- 24.2. 2005, s. 17.
Sklenka, V.: Štefan Moyzes. Cyklus: Slávni Banskobystričania. In: B.B. Žurnál roč.5, č.4,
14.2.- 10.3. 2005, s. 17.
Sklenka, V.: Dominik Skutecký. Cyklus: Slávni Banskobystričania. In: B.B. Žurnál roč.5, č.6,
24.3.- 7.4. 2005, s. 15.
Sklenka, V.: Radvanský kaštieľ. In: B.B. Žurnál roč.5, č.13, 30.6.- 14.7. 2005, s. 5.
Sklenka, V.: Banskobystrický mestský hrad. In: B.B. Žurnál roč.5, č.14,14.7.-28.7. 2005, s. 5.
Sklenka, V.: Richtársky úrad a mestská samospráva v minulosti Banskej Bystrice. In:
Bystrický Permon, 2005, mimoriadne číslo, roč.III, s.1,14.
Sklenka, V.: Právo meča a banskobystrický majster kat. In:   Bystrický Permon, 2005,
mimoriadne číslo, roč.III, s.15.
Sklenka, V.: Radvaň a jej jarmočná tradícia. In: Radničné noviny, roč. I., č. 8., september 2007, s. 6-7.
Sklenka, V.: Slovenský unikát v Banskej Bystrici. In: Bystrický Permon, marec 2008, roč. VI., č. 1, s. 3.
Sklenka, V.: Jubilejné sympózium Jozefa Langera. In: Radničné noviny mesta Banskej Bystrice č.10, roč. VI. október 2012, s.5.


Značky: Štúdio Banská Bystrica, Toronto Nara
Pridať si reláciu do kalendára

Archív relácie

0 komentárov

Odosla komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Otázka do štúdia
Otázka bude odoslaná na: studio@slobodnyvysielac.sk
Guláš Slobodného Vysielača
* 8. -10. 09. 2017
* Chata na Látkach (časť Nový Svet)
* 10 € / osoba / noc
Prosím zvážte podporu nového info portálu Slobodný Výber
Slobodný Vysielač udržuje verná komunita jeho podporovateľov. Jediný spôsob, ako si udržať nezávislosť, je práve forma financovania verejnosťou.
Vaša pomoc je, samozrejme, dobrovoľná.
Prosíme však, aby ste si uvedomili, že už aj taká malá čiastka, akou je 5 EUR mesačne, dokáže významným spôsobom nielen zvýšiť kvalitu jednotlivých relácií, ale rovnako tak aj rozšíriť ich počet. Ďakujeme každému z Vás za podporu.