Literárna čajovňa 85

Naživo

15:00 – 16:00 (04.03.2018)

V Literárnej čajovni svoje knihy spojené s históriou predstaví spisovateľ a historik PhDr. VLADIMÍR SKLENKA, PhD. Tvorba nedeľného hosťa: Sklenka, Vladimír: Chladné zbrane v zbierkach SM – katalóg chladných zbraní. Banská Bystrica: Harmonny, 2006, 136 s. ISBN 80-89151-12-4 Sklenka, Vladimír; Pecník Marcel […]
Štúdio Banská Bystrica

Štúdio Banská Bystrica

(+421)048 381 01 01
studio@slobodnyvysielac.sk

Podrobnosti k relácii Literárna čajovňa 85


V Literárnej čajovni svoje knihy spojené s históriou predstaví spisovateľ a historik PhDr. VLADIMÍR SKLENKA, PhD.

Tvorba nedeľného hosťa:
Sklenka, Vladimír: Chladné zbrane v zbierkach SM – katalóg chladných zbraní. Banská Bystrica: Harmonny, 2006, 136 s. ISBN 80-89151-12-4
Sklenka, Vladimír; Pecník Marcel a kol.: Radvaň – monografia mestečka. Banská Bystrica: Ceprocer, 2008, 300 s. ISBN 978-80-970078-0-5.
Pecník Marcel; Sklenka, Vladimír a kolektív: Sásová a Rudlová – monografia obcí. Banská Bystrica: Ceprocer, 2010, 212 s. ISBN 978-80-970078-1-2.
Benčová Dagmar;  Sklenka, Vladimír a kolektív: Horné Opatovce – monografia obce. Banská Bystrica: Polygrafia Gutenberg s.r.o pre OZ Horné Opatovce, 2012, 216 s. ISBN 978-80-969886-5-5.
Sklenka, Vladimír: Radvanský jarmok v minulosti. Banská Bystrica: DALI-BB s.r.o, 2014, 80 s. ISBN 978-80-8141-073-4.
Sklenka, Vladimír a kol.: Radvaň – monografia obce. Banská Bystrica: DALI-BB s.r.o, 2014, 264 s. ISBN 978-80-8141-062-8.
Sklenka, Vladimír: Lexikón obcí a ich pamiatok – Banská Bystrica a okolie. Banská Bystrica: CEPROCER o.z., 2013, 84 s. ISBN 978-80-970078-3-6.
Ján  Kollár; Sklenka Vladimír: Radvanský jarmok – história a súčasnosť, rok 2017.
Sklenka Vladimír, Peter Račko, Lívia Baláková: Majer – monografia obce, 2017.
Sklenka, Vladimír: Pamiatky na slobodomurárske hnutie v Banskej Bystrici zo zbierok Stredoslovenského múzea. In: Zborník Stredné Slovensko 11 – spoločenské vedy., Banská Bystrica: Stredoslovenské múzeum, 2007, s. 53-60. ISBN 978-80-969866-0-6
(recenzovaný zborník so zahraničnou účasťou)
Drugová Zuzana; Sklenka Vladimír (zostavovatelia)
Sklenka, Vladimír: Mesto Modrý Kameň – spoločenský a hospodársky vývoj v rokoch 1918-1920. In: Miestne komunity I. (ed. Chorvát Tomáš). Banská Bystrica: Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2009, s. 31-46. ISBN 978-80-8083-778-5. V rámci projektu Vega 1/4680/07 Odraz spoločenských a priestorových zmien po roku 1918 na charaktere a štruktúre miestnych komunít“.
Recenzenti: Mgr. Roman Hofreiter; PhDr. Katarína Koštiaľová, PhD.
Sklenka, Vladimír: Osídlenie chotára mesta Banská Bystrica v stredoveku – v rokoch 1255-1526. In: Mladá veda 2009 – Historické vedy, filozofia a etika. Banská Bystrica: FHV UMB, 2009, s. 75-85. ISBN 978-80-8083-860-7.
recenzent Prof. PhDr. Karol Fremal, CSc.
Sklenka, Vladimír: Historický vývoj na území Banskobystrického samosprávneho kraja. In: Korene kultúry (zost. Bálintová H.; Pálková J.). Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela Fakulta humanitných vied Katedra európskych kultúrnych štúdií, 2009. s. 43-52. ISBN 978-80-8083-780-8.
Sklenka, Vladimír: Banská Bystrica a Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici – Bedeker: Sprievodca po Stredoslovenskom múzeu. Martin: Harmony, 2005, 48 s.
ISBN 89151-09-4
Sklenka, V.: Katovské meče. Cyklus: Ako vyzerala B.B. voľakedy. In: B.B. Žurnál roč.4,
č. 14, 15.7.-29.7. 2004, s. 17.
Sklenka, V.: Známy Bystričan z Benického domu. Cyklus: Ako vyzerala B.B. voľakedy. In:
B.B. Žurnál roč.4, č. 15, 29.7.-12.8. 2004, s. 21.
Sklenka, V.: Slovenský unikát v Banskej Bystrici – akvamanile. Cyklus: Ako vyzerala B.B.
voľakedy. In: B.B. Žurnál roč.4, č. 16, 12.8.- 26.8. 2004, s. 21.
Sklenka, V.: Svetoznámi Bystričan sa priatelil s mnohými slávnymi osobnosťami. Cyklus:
Ako vyzerala B.B.  voľakedy. In: B.B. Žurnál roč.4, č. 17, 26.8.-9.9. 2004, s. 21.
Sklenka, V.: Mikuláš Zmeškal. Cyklus: Slávni Banskobystričania. In: B.B. Žurnál roč.4, č.
20, 7.10.- 21.10. 2004, s. 20.
Sklenka, V.: Samuel Libay – banskobystrický zlatník. Cyklus: Slávni Banskobystričania. In:
B.B. Žurnál roč.4, č. 21, 21.10.- 4.11. 2004, s. 17.
Sklenka, V.: Pozlátená kanvica s mytologickými postavami. Cyklus: Ako vyzerala B.B.
voľakedy. In: B.B. Žurnál roč.4, č. 22, 4.11.- 18.11. 2004, s. 16.
Sklenka, V.: Kalich šľachtica Juraja Radvanského. Cyklus: Ako vyzerala B.B.
voľakedy. In: B.B. Žurnál roč.4, č. 23, 18.11.- 2.12. 2004, s. 20.
Sklenka, V.: Banská Bystrica má svojho anjela. In: B.B. Žurnál roč.4, č. 25, 16.12.- 13.1.
2004, s. 7.
Sklenka, V.: Filip Morgenthaler – hrdinský kapitán. In: Permon, 2005, č.1, roč.III, s.5.
Sklenka, V.: Kanvica rómskeho vajdu. Cyklus: Ako vyzerala B.B.
voľakedy. In: B.B. Žurnál roč.5, č.1, 13.1.- 27.1. 2005, s. 20.
Sklenka, V.: Bohatí Bystričania volili richtára v noci. Cyklus: Ako vyzerala B.B.
voľakedy. In: B.B. Žurnál roč.5, č.3, 10.2.- 24.2. 2005, s. 17.
Sklenka, V.: Štefan Moyzes. Cyklus: Slávni Banskobystričania. In: B.B. Žurnál roč.5, č.4,
14.2.- 10.3. 2005, s. 17.
Sklenka, V.: Dominik Skutecký. Cyklus: Slávni Banskobystričania. In: B.B. Žurnál roč.5, č.6,
24.3.- 7.4. 2005, s. 15.
Sklenka, V.: Radvanský kaštieľ. In: B.B. Žurnál roč.5, č.13, 30.6.- 14.7. 2005, s. 5.
Sklenka, V.: Banskobystrický mestský hrad. In: B.B. Žurnál roč.5, č.14,14.7.-28.7. 2005, s. 5.
Sklenka, V.: Richtársky úrad a mestská samospráva v minulosti Banskej Bystrice. In:
Bystrický Permon, 2005, mimoriadne číslo, roč.III, s.1,14.
Sklenka, V.: Právo meča a banskobystrický majster kat. In:   Bystrický Permon, 2005,
mimoriadne číslo, roč.III, s.15.
Sklenka, V.: Radvaň a jej jarmočná tradícia. In: Radničné noviny, roč. I., č. 8., september 2007, s. 6-7.
Sklenka, V.: Slovenský unikát v Banskej Bystrici. In: Bystrický Permon, marec 2008, roč. VI., č. 1, s. 3.
Sklenka, V.: Jubilejné sympózium Jozefa Langera. In: Radničné noviny mesta Banskej Bystrice č.10, roč. VI. október 2012, s.5.

Archív relácie Literárna čajovňa

  
2 percentá 2019
  
Otázka do štúdia
otázka bude odoslaná na adresy: studio@slobodnyvysielac.sk, studio.bb.juh@slobodnyvysielac.sk, cb@slobodnyvysielac.sk
Odoslať

Pin It on Pinterest