Komentáre Slobodného Vysielača

19:50 - 20:30 (19.05.2017)

Komentáre k aktuálnym spoločensko-politickým udalostiam s Jurajom Poláčkom a Petrom Králikom

Podrobnosti k relácii Komentáre Slobodného Vysielača


Komentáre k aktuálnym spoločensko-politickým udalostiam s Jurajom Poláčkom a Petrom Králikom

Archív Komentárov Slobodného vysielača

Pin It on Pinterest

Share This