Komentáre Slobodného Vysielača

20:00 - 20:30 (17.02.2017)

Komentáre k aktuálnym spoločensko-politickým udalostiam s Jurajom Poláčkom a Petrom Králikom

Podrobnosti k relácii Komentáre Slobodného Vysielača


Komentáre k aktuálnym spoločensko-politickým udalostiam s Jurajom Poláčkom a Petrom Králikom

Archív Komentárov Slobodného vysielača

Pin It on Pinterest

Share This