Bútľavá vŕba 62 (Veľké preusporiadanie a.k.a. The Great Reset) repríza