Ariadnina niť 85 (repríza)

12:00 - 14:00 (19.08.2022)

repríza relácie


Postmoderný relativizmus a poludňajší démon 2...
hosť : Emil Páleš
moderuje : Boris Koroni

Tematické body 2. časť (postmoderna v praxi)
01 – Utvárame sa tým ako o sebe zmýšľame. Filozofia sa zhmotňuje. Sugescia slnečného démona vymazáva naše ja. Realizuje sa to: prestáva sa rozmýšľať, školy upadajú, veda sa mení na ideológiu, bezmyšlienková umelecká tvorba, nesúrodá architektúra. Vo svete bez racia sa rozmáha apetít, konzum, bezcieľny človek má etiku žiadostivosti
02 – Dalrymple: nová spodina z mravnej chudoby, evolúcia smerom k strate ja. Apokalyptické kobylky budú ľudia bez ja.
03 – Foucault zomrel symbolicky na AIDS. Orgány z veku slnka: chrbtica, krv, imunita. Imunita stavovcov individuálna, je výsledkom biografie. Eliminácia duchovného stredu sa somatizuje zlyhaním imunity. Foucaultov život: všetky druhy perverzity povýšiť na normalitu. Najlepší sex vrcholí smrťou (a stalo sa). Apokalyptické zviera. AIDS a postmodernizmus sa vynárajú spoločne.
04 – Acedia, smrteľný hriech našej doby, nielen lenivosť ale hodnotová indiferentnosť, bez duchovnej ašpirácie. Frankl: noogénna neuróza. Evagrius: sedem kardinálnych pokušení, poludňajší démon, v polovici života, najhorší, rozkladá motiváciu. Cirkasemidián, siesta, únava. Vonkajší zhon je vnútorná pasivita. Šelma prázdneho života.
05 – Psychosomatiku AIDS som opísal 1998, 2001. 2006 potvrdená. Slnečnica a DCQA. Milióny ľudí a eur vďaka sofiológii. HIV nie je príčina ale prejav duchovnej choroby civilizácie.
06 – PM reaguje na deštruktívnu stránku západu, priveľa ľavej hemisféry: monolitické utópie, zdôvodňované takzvaným rozumom. Kuhn, Feyerabend: vedecký rozum spletený s kultúrou-mýtami. Myslenie a cítenie sa nedajú oddeliť, rôzne intuície vedú k rôznym racionalitám. Neosobný rozum ilúziou osvietenstva. Kto si neuvedomuje vlastné štruktúry-bytosti v pozadí, toho ovládajú.
07 – Kuhn zostal pri nesúmerateľnosti paradigiem. Postmoderna uviazla na pol ceste a treba ju dokončiť. Nie vzdať sa poznávacej schopnosti ale očistiť citovo-vôľové korene myslenia, ktoré ho skresľujú. Z ušľachtilého cítenia vyrastajú pravdivé myšlienky a všestranne rozvinutá osobnosť si tvorí celistvý obraz o svete. Dopovedať: pm odhalená mnohosť práv je mravnou úlohou!
08 – Za zlo postmodernou je iba toto: zrušte rebríček hodnôt, aby som sa nemusel napraviť!
09 – Incest ako príklad vzťahu medzi prirodzenosťou, kultúrou a hodnotami.
10 – Nie je to pravda, ale nestane sa to pravda, keď to uskutočníme? Meníme seba samých podľa toho, čomu veríme! Harari: homo deus – bestseller. Transhumanizmus chce prerobiť človeka. Ideál sebaprekonania premieňa technicky. Nadčlovek = zviera-stroj-sieť.
11 – Prenechávame myslenie strojom, umelá inteligencia nahradí naše ja. Vymazaný bude ľudský stred, posvätný v humanizme – nahradia ho algoritmy. Angelina (operácia) je rozumná alebo duchovne pasívna? Beztak sme len nedokonalé algoritmy a sloboda je sebaklam. Nevzdávame sa skutočnej budúcnosti pre sugesciu Beliála? Má nám UI slúžiť alebo nás nahradiť? Fiktívny kyborg smeruje k podčloveku.
12 – Rušíme vlastnú prirodzenosť. Do akej miery platia pravzory pre každý budúci vývoj, aj na iných hviezdach?
13 – Novoaristotelizmus zdravá filozofia pre súčasnosť.


Značky: Boris Koróni, Emil Páleš
Pridať si reláciu do kalendára

Archív relácie

0 komentárov

Odosla komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *