Ariadnina niť 84

Ariadnina niť 84

relácia je vysielaná naživo

9:00 - 11:00 (19.01.2021)

Štúdio Banská Bystrica

Tel: (+421)048 381 01 01
studio@slobodnyvysielac.sk

Postmoderný relativizmus a poludňajší démon...
hosť : Emil Páleš
moderuje : Boris Koroni

Tematické body 1. časť (postmoderna v teórii)
01 – Dejiny idealizmu v slnečnom rytme. Úloha doby je duchovné (seba)poznanie. Jej tieň = gnozeologický a mravný nihilizmus, relativizmus
02 – Relativizmus v axiálne doby antiky (Protagoras, Gorgias, sofisti) a Platónova reakcia. Podobnosť súčasných výziev s antikou
03 – Každá kultúra má svoje veľké zjednocujúce rozprávanie, príbeh, mýtus. Ale postmoderna nedôveruje akejkoľvek pravde. Nech je relativizmus a rozmanitosť, tolerancia, nesúdiť. Pravda = snaha vnucovať hodnoty, konštrukt slúžiaci niekomu. Západný mýtus o neutrálnom vedeckom rozume je len nástroj nadvlády
04 – Absencia stredu = spoločný znak postmoderny. Neexistujú meradlá. Pluralita komunít a tým právd.
05 – Nietzsche predchodca PM. Podkopal základy morálky a rozbil jednotu pravdy
06 – Exstencializmus, Sartre, súčasný človek stratil oporu v autoritách, hodnoty musí čerpať sám zo seba. Heidegger, stroskotanie v otázke pravdy, poznania.
07 – Pre klasickú filozofiu prirodzenosť je zdrojom hodnôt. Esencializmus. Foucault: neexistuje prirodzenosť, človek nemá podstatu, esencia človečenstva je len výmysel. Rorty: ja = premenlivá sieť názorov bez stredu. Sartre: človek tvorí sám seba celkom ľubovoľne ?
08 – Derrida, nič mimo text, ligvistický obrat, všetko je uväznené v jazyku, žijeme v svete slov a nie vecí. Prehnaný Saussurov štrukturalizmus: na svet projektujeme sieť významov.  Ale živý duch je tvorcom, nie väzňom jazyka. Wittgenstein: zredukoval myslenie na logický jazyk a filozofia stratila zmysel.
09 – Rorty: jazyk je nástroj na dosiahnutie cieľa. Rôzne slovníky slúžia rôznym cieľom. Pragmatizmus: pravda je to, čo umožňuje dosiahnuť cieľ. Intencionalita vedomia sprítomňuje veci okolo nás, štrukturuje kontinuum reality vzhľadom na zámer a účel. Rôzne pravdy sú nezlučiteľné, nerozhodnuteľné, lebo neexistuje „pravý“ účel života. Inštitúcie majú byť neutrálne.
10 – Dôsledok: Rozpad na subkultúry, až atomizácia, osamotenie. Bez mravného rozumu ex. len tolerantná nezhoda, alebo násilie pri riešení nezhôd. Orli a ovce. Postmoderná pravda sa rozpadá rezignáciou na najvyšší cieľ.
11 – Úplne spolitizovali poznanie: vždy len výraz niekoho záujmov. Foucault prepletenie poznania s mocou. Rôzne epistémy v rôznych epochách. Veda je len ideológia a morálka mocenské šikanovanie. Ako homosexuál osobne nenávidel inštitúcie. Lesbická Butlerová rozkladá binárnosť pohlaví.
12 – Kritika postmoderny: protirečivá, bezvýznamná, nie je žiteľná. tak prečo je najcitovanejší Foucault ?
13 – Absencia stredu, zmyslu, cieľa = útok na princíp slnka, na cnosti a schopnosti, ktoré sú darom slnečných mocností. Démon slnka vymazáva duchovný stred človeka, odľudšťuje ho.
14 – Stromová štruktúra klasického poznania x podzemkové myslenie postmoderny, Deleuze: presný obraz ducha za PM. Stonka x podzemok
15 – Taylor: PM nie je amorálnosť, ale zle porodený mravný ideál: relativizmus nerouzvinutá podoba kultúry autenticity, tieň michaela. Ako osloviť mládež.
16 – Obava mať akúkoľvek identitu, akýkoľvek názor hrozí totalitou. Ale dá sa bez vízie, metapríbehu, chrbtice mať spoločnosť? Hľadať význam je duchovný chlieb duše, slnko v tme.
17 – Variabilita morálky a jej hranice. Rôzne kultúry mali rôzne mravné poriadky, ale všetky mali svoju logiku. Sedem pravzorov vystupuje rôzne do popredia a celá pravda je ich syntézou.
18 – Hodnota diverzity. Skĺbiť rôzne kultúry môže len chrbtica spravodlivosti. Rozmanitosť je možná len ak necháme rozvíjať každého, čomu verí (a nevnucujeme miešanie kultúr).
19 – Liberálna inkvizícia, aj tak máme príbeh ale zlý, a esenciu človeka hľadáme mylne v pseudoprávach.
20 – Trauma z totalít 20. storočia, vznikli duchovnou pasivitou a nie nadbytkom myslenia, zavrhnutím myslenia práve zasievame totalitu
21 – Vyslovená pravda je vždy čiastková, neexistuje pravdivá ideológia ale pravdiví ľudia, duchaprítomnosť je esenciou človeka. Zjednotiť nekoherentné hlasy vnútri je úloha, ktorou sa stávame ľuďmi.

 


Značky: Boris Koróni, Emil Páleš, Štúdio Banská Bystrica
Pridať si reláciu do kalendára

Archív relácie

0 komentárov

Odosla komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

blank
Otázka do štúdia
Otázka bude odoslaná na: studio@slobodnyvysielac.sk
blank
blank
Guláš Slobodného Vysielača
* 8. -10. 09. 2017
* Chata na Látkach (časť Nový Svet)
* 10 € / osoba / noc
Prosím zvážte podporu nového info portálu Slobodný Výber
blank
Slobodný Vysielač udržuje verná komunita jeho podporovateľov. Jediný spôsob, ako si udržať nezávislosť, je práve forma financovania verejnosťou.
Vaša pomoc je, samozrejme, dobrovoľná.
Prosíme však, aby ste si uvedomili, že už aj taká malá čiastka, akou je 5 EUR mesačne, dokáže významným spôsobom nielen zvýšiť kvalitu jednotlivých relácií, ale rovnako tak aj rozšíriť ich počet. Ďakujeme každému z Vás za podporu.