2020-03 Bilančka

8 480,55 €

Príjmy Marec 2020

8 216,10 €

Náklady Marec 2020

264,45

Výsledok hospodárenia