2020-02 Bilančka

8 772,36 €

Príjmy Február 2020

8 039,23€

Náklady Február 2020

733,13 €

Výsledok hospodárenia