Za Január
vzniklo vďaka Vašim príspevkom:

Z

107 nových relácií

I
2 071 132 prehratí relácií z archívu
33 893 stiahnutých relácií

2020-01 Bilančka

8 234,16 €

Príjmy Január 2020

95,35 €

Výsledok hospodárenia