Za December
vzniklo vďaka Vašim príspevkom:

Z

97 nových relácií

I
1 904 720 prehratí relácií z archívu
36 025 stiahnutých relácií

2019-12 Bilančka

10 184,48 €

Príjmy December 2019

– 84,99 €

Výsledok hospodárenia