Za Október
vzniklo vďaka Vašim príspevkom:

Z
106 nových relácií
I
2 061 218 prehratí relácií z archívu
36 161 stiahnutých relácií

2019-10 Bilančka

Príjmy Október 2019

Výsledok hospodárenia