2019-02 Bilančka

Príjmy Február 2019

Na účet vo VUB 5 898,49€
Paypal 693,71 €
Občanský sněm (CZK) 844,78 €
SMS 343,00 €
SPOLU 7 779,98€

Náklady Február 2019

Náklady na tvorbu relácií
– Preplácanie cestovného + príspevky na tvorbu relácií 790,00€
– Honoráre (FA + Zmluvy o vytvorení diela) 4 110,00€
Náklady na štúdiá
– Náklady na štúdio BB + KlubSV správa 1 076,84€
– Paušálne náklady na štúdio BA + správa 732,89€
ONLINE (hostingy, licencie, správa, internet v štúdiách) 585,52€
Administratívne náklady
– Spotrebný.mat 190,82€
– DPPO 2018 658,56€
– Telefóny 119,26€
– Účtovníctvo 248,94€
– Bankové poplatky: 23,20€
– Poplatky SMS 85,75€
– Poplatky PayPal 62,08€
SPOLU 8 683,86€
[chart id="18"]

Výsledok hospodárenia Február 2019

Za Január vzniklo vďaka Vašim príspevkom

12 nových relácií.
1 090 570 prehratí relácií z archívu
34 052 stiahnutých relácií