2019-01 Bilančka

Príjmy Január 2019

Na účet vo VUB 6 626,23€
Paypal 451,00 €
Občanský sněm (CZK) 744,12 €
SMS 316,00 €
Bitcoin (BTC) 7,16 €
SPOLU 8 144,51€

Výsledok hospodárenia Január 2019

Za Január vzniklo vďaka Vašim príspevkom

129 nových relácií.
1 293 730 prehratí relácií z archívu
36 721 stiahnutých relácií
[chart id="17"]

Náklady Január 2019

Náklady na tvorbu relácií
– Preplácanie cestovného + príspevky na tvorbu relácií 1 076,01€
– Honoráre (FA + Zmluvy o vytvorení diela) 3 450,00€
Náklady na štúdiá
– Náklady na štúdio BB + KlubSV správa 942,98€
– Paušálne náklady na štúdio BA + správa 791,28€
ONLINE (hostingy, licencie, správa, internet v štúdiách) 640,51€
Administratívne náklady
– Spot. mat, poštovné, … 305,88€
– Telefóny 129,50€
– Účtovníctvo 88,58€
– Bankové poplatky: 49,50€
– Poplatky SMS 95,00€
– Poplatky PayPal 54,15€
SPOLU 7 623,39€