2018-10 Bilančka

Príjmy Október 2018

Na účet vo VUB 6 058,56€
Paypal 650,00 €
Občanský sněm (CZK) 774,54 €
SMS 320,00 €
Bitcoin 0,00 €

Výsledok hospodárenia Október 2018

Za Október vzniklo vďaka Vašim príspevkom

151 nových relácií.
1 147 656 prehratí relácií z archívu
43 617 stiahnutých relácií
[chart id="14"]

Náklady September 2018

Náklady na tvorbu relácií
– Preplácanie cestovného + príspevky na tvorbu relácií 310,00€
– Honoráre (FA + Zmluvy o vytvorení diela) 5 018,99€
Náklady na štúdiá
– Náklady na štúdio BB + KlubSV správa 1 218,71€
– Paušálne náklady na štúdio BA + správa 720,08€
ONLINE (hostingy, licencie, správa, internet v štúdiách) 550,89€
Administratívne náklady
– Spotrebný.mat+Poštovné 4,70€
– Potvedenie o vedení účtu 20,00€
– Telefóny 117,65€
– Účtovníctvo 88,85€
– Bankové poplatky: 19,00€
– Poplatky SMS 80,75€
– Poplatky PayPal 77,86€
SPOLU 8 227,48€