2018-09 Bilančka

Príjmy September 2018

Na účet vo VUB 5 948,71€
Paypal 810,00 €
Občanský sněm (CZK) 841,07 €
SMS 400,00 €
Bitcoin 0,00 €
SPOLU 7 999,78€

Výsledok hospodárenia za September 2018

Za September vzniklo vďaka Vašim príspevkom

147 nových relácií.
1 022 431 prehratí relácií z archívu
39 170 stiahnutých relácií
[chart id="13"]

Náklady September 2018

Náklady na tvorbu relácií
– Preplácanie cestovného + príspevky na tvorbu relácií 420,00€
– Honoráre (FA + Zmluvy o vytvorení diela) 5 833,99€
Náklady na štúdiá
– Náklady na štúdio BB + KlubSV správa 824,06€
– Paušálne náklady na štúdio BA + správa 652,70€
ONLINE (hostingy, licencie, správa, internet v štúdiách) 582,04€
Administratívne náklady
– Spotrebný.mat 389,99€
– Nová technika moderátori 320,00€
– Členský príspevok 100,00€
– Poštovné 14,50€
– Telefóny 137,02€
– Účtovníctvo 89,54€
– Bankové poplatky: 20,50€
– Poplatky SMS 100,25€
– Poplatky PayPal 77,14€
SPOLU 9 561,73€
<iframe width="646" height="360" seamless frameborder="0" scrolling="no" src="https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSI9R2ztA4yyEupbp19XXRDA8dCg4193NRHHiD0sbyVvJWod2EJzNJE8CJ5JHqR-nkPRUOzOHoERx3S/pubchart?oid=1969716620&format=interactive"></iframe>
<iframe width="649" height="244" seamless frameborder="0" scrolling="no" src="https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSI9R2ztA4yyEupbp19XXRDA8dCg4193NRHHiD0sbyVvJWod2EJzNJE8CJ5JHqR-nkPRUOzOHoERx3S/pubchart?oid=1884113724&format=interactive"></iframe>