2024-06 Bilančka

Príjmy

Výdaje

Na účet vo VUB
Paypal
Občanský sněm (CZK)
SMS
Stripe
Litecoin (LTC)

Spolu

6 240,34€
728,27€
1 690,00€
187,00€
299,40 €
29,57€

9 174,58€

Preplácanie cestovného
Honoráre (FA + Zmluvy)

Štúdio Banská Bystrica
Štúdio Myjava
Štúdio Bratislava

Réžia – spotrebný materiál
DPH §7a
Telefóny

Bankové poplatky
Poplatky SMS
Poplatky PayPal

Spolu

1 000,00€
5 136,74€

1 113,83€
261,10€
593,84€

206,80€
52,26€
132,09€

26,40€
46,75€
48,62€

9 097,72€

Výsledok hospodárenia

+ 76,86 €