2024-04 Bilančka

 -1 180,63 €

Výsledok hospodárenia