2023-09 Bilančka

-283,69 € 

Výsledok hospodárenia