2023-07 Bilančka

-160,68 €

Výsledok hospodárenia