2023-06 Bilančka

-1 586,38€

Výsledok hospodárenia