2023-05 Bilančka

-1 588,59 €

Výsledok hospodárenia