2020-11 Bilančka

8 499,59 €

Príjmy November 2020

7 775,89 €

Náklady November 2020

723,70 €

Výsledok hospodárenia