2020-10 Bilančka

8 122,19 €

Príjmy Október 2020

8 410,93 €

Náklady Október 2020

-288,74 €

Výsledok hospodárenia