2020-09 Bilančka

8 570,14 €

Príjmy September 2020

7 658,04 €

Náklady September 2020

912,10 €

Výsledok hospodárenia