2020-07 Bilančka

8 236,40 €

Príjmy Júl 2020

8 156,37 €

Náklady Júl 2020

80,03 €

Výsledok hospodárenia