2020-05 Bilančka

8 118,96 €

Príjmy Máj 2020

8 412,63 €

Náklady Máj 2020

-293,67

Výsledok hospodárenia