Nákladný manipulatívny prieskum od neznámeho zadávateľa

[wc_row]

[wc_column size=“one-half“ position=“first“]

Na Slovensku sa v marci uskutočnil nákladný prieskum o vnímaní Ruska Slovákmi. Štandardné prieskumy verejnej mienky, či politických preferencií sa robia na približne 1300-1700 respondentoch. Tento prieskum je, na slovenské pomery, urobený na obrovskej vzorke 5000 respondentov.

Hoci je výskum v úvode označený na anonymný, respektíve jeho spracovanie je anonymné, v závere žiadajú od respondentov meno, priezvisko, email a telefón. Ba dokonca sa pýtajú aj na náboženské vyznanie, či ako často chodíte do kostola. A zaujíma ich aj či ste boli voliť a koho ste volili. Neviem aký to má vplyv na vnímanie Ruska, ale budiž.

Nevravím, že je to celkom neobvyklé, ale v prípade takéhoto prístupu, a v súčasnej dobe moderného honu na čarodejnice, to smrdí.
Otázky sa však netýkajú len vnímania Ruska, ale aj volieb na Slovensku, názorov a postojov k NATO, Európskej únii, iným štátom, či sledovania a vnímania dôveryhodnosti masmédií.

[su_pullquote]Q26. Sledujete alebo čítate ostatné médiá, ktoré majú, na rozdiel od hlavných médií, často odlišný uhol pohľadu? (Napr. Zem a Vek, Slobodný vysielač, Hlavné správy)[/su_pullquote]

K výskumu som sa dostala náhodou, a nevenovala by som mu pozornosť, lebo už som zvyknutá na klamstvá a manipulácie rôznych agentúr, a hlavne komerčných médií, ale tento výskum ma veľmi zaujal. Všetky otázky majú vopred pripravené odpovede. Nie je tam ani jedna otvorená otázka. Musím sa priznať, že v mnohých prípadoch mi ani jedna ponúkaná odpoveď nevyhovovala, ale nemohla som odpovedať podľa seba, ale len súhlasiť s jednou z ponúknutých odpovedí.

Napríklad nepáčilo sa mi, že terorizmus, migráciu a silnejúce Rusko spájajú spolu a dávajú na jednu úroveň ako hrozbu. Prečo a pre koho je dôležité spájať Rusko a terorizmus, či Rusko a migráciu?

Vo výskume som sa dozvedela, že existujú moderné západné hodnoty tolerancie a inklúzie. Asi sledujem málo správy, keď som sa to dozvedela až teraz. A vôbec tomu nerozumiem. Keďže sú moderné, tak Európa si ich osvojila nedávno. A je dosť možné, že tieto hodnoty prevzali asi z Indie, či nejakej inej ázijskej krajiny. Kde je tolerancia súčasťou ich hodnôt už tisíce rokov. O inklúzii toho veľa neviem, ale jediné, čo mi prichádza na rozum, sú migranti. Moderná Európa chce a potrebuje migrantov z Afriky a arabských krajín, a je jedno, čo chcú občania Európy. Musia predsa povinne vyznávať nové moderné západné hodnoty. A to bude tá inklúzia.

Dozvedela som sa tiež, že západné hodnoty a morálka je iná (alebo opačná) ako ruská. A aj neviem v čom? Asi existuje nemecká, anglická a ruská morálka a každá je iná. A teda predpokladám, že aj nemecká sa líši od anglickej, či francúzskej.

A tiež mi nie je jasné prečo treba takýmto spôsobom hodnotiť intelektuálny život a kultúru západnej Europy a Ruska. Ruská kultúra je iná ako nemecká, či slovenská. Majú iný jazyk, históriu a teda aj kultúru. Či máme bližšie k ruskej alebo nemeckej je irelevantné. Máme svoju, slovenskú a pre nás je dôležité, aby sa rozvíjala a nezanikla. Ak prevezmeme európsku kultúru, tak akú kultúru vlastne budeme mať? Portugalsko-španielsku? Taliansko-francúzsku, či anglosaskú? Ktorá je tá európska? Je súčasťou európskej kultúry tá preoperovaná bradatá speváčka? Mne ako žene sa hnusí.
Ale to nie je to najhoršie, čo sa v tomto divnom dotazníku objavilo.

[su_pullquote]

Hoci je výskum v úvode označený na anonymný, respektíve jeho spracovanie je anonymné, v závere žiadajú od respondentov meno, priezvisko, email a telefón. Ba dokonca sa pýtajú aj na náboženské vyznanie, či ako často chodíte do kostola.

[/su_pullquote]

Dotazník sa pýta respondentov, či sledujú iné média a ako často. Citujem otázku: „Q26. Sledujete alebo čítate ostatné médiá, ktoré majú, na rozdiel od hlavných médií, často odlišný uhol pohľadu? (Napr. Zem a Vek, Slobodný vysielač, Hlavné správy)“
Pripadá mi to ako keby sa komunisti pýtali za socializmu ľudí, či počúvajú Slobodnú Európu alebo Hlas Ameriky. Anonymne a tajne. Ak máme slobodu slova, náboženstva i názoru, tak prečo to potrebujú zisťovať. Pre koho sú takéto informácie dôležité a užitočné? Chystá sa útok na tieto takzvané alternatívne médiá a vopred sa zisťuje aký to môže mať dopad? Či znamená to, že hlavné médiá majú monopol na pravdu a iný pohľad je nebezpečný, neprijateľný a bude predmetom perzekúcie? Kto má záujem zisťovať akú počúvanosť a čítanosť majú tieto média? Neznámy zadávateľ?

Vo výskume je tiež priamo položená ďalšia otázka, ktorá sa týka Zem a Vek, Slobodného vysielača a Hlavných správ. Otázka znie, citujem:“Q28. Niektorí ľudia hovoria, že tieto médiá sú financované z nejasných alebo neidentifikovateľných zdrojov spojených s Ruskom, možno dokonca Ruskou vládou a že sa snažia zavádzať ľudí. Čo si o tom myslíte?“
[wc_divider style=“dashed“ line=“single“ margin_top=““ margin_bottom=““ class=““][/wc_divider]
A tu sú ponúknuté odpovede:

1. Neverím tomu, žeby Rusi financovali tieto médiá. Znie to ako konšpiračná teória vychádzajúca z protiruských kruhov.
2. Je mi jedno, či Rusi financujú tieto médiá. Hlavné je, že hovoria pravdu.
3. Bol/a by som znepokojený/á, ak by tieto médiá boli financované Rusmi, ale nevidel/a som žiadny dôkaz, ktorý by to dokazoval.
4. Verím tomu, že Rusi alebo niekto iný môže stáť za týmito médiami, a že nemusia byť vždy pravdivé. Ale stále ich sledujem/čítam, pretože sú zábavné a zaujímavé.

[wc_divider style=“dashed“ line=“single“ margin_top=““ margin_bottom=““ class=““][/wc_divider]

Nákladný manipulatívny prieskum od neznámeho zadávateľa 1Nie som najmladšia, čo je pre ženu niekedy ťažšie priznať, ale ešte som sa nestretla s tým, že by v prieskumoch verejnej mienky, lebo toto je prieskum verejnej mienky, týkajúci sa Ruska, hoci sú tam otázky, ktoré sa týkajú úplne iných vecí, žeby v prieskumoch verejnej mienky sa pýtali otázky typu „jedna pani povedala“. A presne takto to cítim, keď sa takto pýtajú, že „niektorí ľudia hovoria“.
A to, že sa snažia zavádzať ľudí je úplne scestné.
Sami hovoria (Slobodný vysielač i Zem a Vek), že nemajú monopol na pravdu, a aby si ich poslucháči a čitatelia informácie overovali. To, že hovoria o tabuizovaných témach, to, že dávajú priestor názorom odborníkov, ktorí ho nedostanú v mainstreamových médiách, to, že hľadajú verejne dostupné informácie na amerických, anglických, nemeckých webových stránkach, o ktorých naše verejnoprávne média neinformujú, je zavádzanie ľudí? Naši politici, naše verejnoprávne i komerčné médiá zavádzajú ľudí. Alebo si naivne myslíte, že v televízii je pravdivá reklama? A že naši politici sú pravdovravní?! Pripomínam koľkokrát bola odvysielaná lož o jadrových zbraniach hromadného ničenia v Iraku, ktoré tam vôbec neboli?!

Pýtam sa teda na základe čoho zadávatelia prieskumu tvrdia, že Slobodný vysielač, Zem a Vek a Hlavné správy sú financované z Ruska, dokonca ruskou vládou? Nestačí, že sú permanentne obviňovaní z fašizmu, konšpirátorstva, či že sú kotlebovcami. Nikto nemôže poprieť, že je to tvrdenie. Ak tomu tvrdeniu je položená otázka. Čo si o tom myslíte? Môžete si vybrať zo štyroch možných odpovedí. Cieľom tvrdenia nie je zistiť názor, ale postoj ľudí k týmto médiám. Vlastne takmer vo všetkých prípadoch dotazník zisťuje postoje ľudí a zároveň manipulatívne vytvára úzky priestor ponúkanými odpoveďami.

Podľa slovosledu a napríklad toho, že otázky sú označené písmenom Q, čo sa používa v angličtine, pretože Q je skratka z question (po anglicky otázka), si myslím, že dotazník bol vypracovaný v angličtine, a následne preložený do slovenčiny. Pre mňa to znamená, že anglofónna krajina si zisťuje názory a postoje slovenskej populácie. Lenže podľa vypracovania dotazníku a formulácie navrhovaných odpovedí vôbec nejde o zistenie názor, mienky, postoju, ale práve naopak o jeho zmenenie, či vytvorenie. A vedie ma k tomu aj to nezvykle veľké množstvo respondentov. Rozprávala som sa s viacerými ako vnímajú a cítia takéto otázky a odpovede, a musím povedať, že u kamarátok i kamarátov to vyvoláva rovnaké pocity.

Je to manipulatívny prieskum a obávam sa, že môže byť zneužitý.

[/wc_column]

[wc_column size=“one-half“ position=“last“]

Nákladný manipulatívny prieskum od neznámeho zadávateľa 2

Časť otázok a odpovedí. Názor si urobte sami.

[wc_accordion collapse=“1″ leaveopen=“0″ class=““ layout=“box“]

[wc_accordion_section title=“Q5. Myslíte si, že dnešná generácia mladých ľudí v Slovenskej republike má pred sebou dobrú budúcnosť?“]

1. Áno
2. Nie

[/wc_accordion_section]

[wc_accordion_section title=“Q7. Volili ste v parlamentných voľbách v roku 2016?“]

1. Áno
2. Nie

[/wc_accordion_section]

[wc_accordion_section title=“Q8. Koho ste volili?“]

Zoznam všetkých politických strán

[/wc_accordion_section]

[wc_accordion_section title=“Q9. Do akej miery je pravdepodobné, ak vôbec, že pôjdete voliť v nasledujúcich voľbách?“]

1. Veľmi pravdepodobné
2. Skôr pravdepodobné
3. Skôr nepravdepodobné
4. Veľmi nepravdepodobné

[/wc_accordion_section]

[wc_accordion_section title=“Q10. Ak sa voľby konali túto sobotu ktorú politickú stranu by ste volili?“]

Zoznam všetkých politických strán

[/wc_accordion_section]

[wc_accordion_section title=“Q11. Ak by ste si mali vybrať medzi dvoma kandidátmi uchádzajúcimi sa úrad, ktorí majú zhodnú kvalifikáciu, pričom jeden z nich je muž a druhý žena, ktorého z týchto kandidátov by ste podporili?“]

1. Muž
2. Žena
3. Pohlavie u mňa nehrá žiadnu rolu

[/wc_accordion_section]

[wc_accordion_section title=“Q15. Čo teraz Slovenská republika potrebuje viac?“]

1. Stabilitu a kontinuitu,
2. Zmenu

[/wc_accordion_section]

[wc_accordion_section title=“Q16. Ako by mala táto zmena vyzerať?“]

1. Zmena vlády, moc opozičným stranám namiesto súčasných vládnych strán
2. Zmena vo vedení strán, tak aby boli pri moci nové tváre
3. Ústavná, alebo systémová zmena, ktorá by úplne umožnila zmeniť spôsob akým sa vládne.

[/wc_accordion_section]

[wc_accordion_section title=“Q17. A čo na európskej úrovni? Čo je v tejto dobe najviac potrebné?“]

1. Stabilita a kontinuita
2. Zmena

[/wc_accordion_section]

[wc_accordion_section title=“Q18. Ak by ste mohli mať len jedno alebo len druhé, čo je pre vás dôležitejšie, demokratický systém vlády alebo prosperujúca ekonomika?“]

1. Demokracia je pre mňa rozhodne dôležitejšia,
2. Demokracia je pre mňa skôr dôležitejšia,
3. Prosperita je pre mňa skôr dôležitejšia,
4. Prosperita je pre mňa rozhodne dôležitejšia

[/wc_accordion_section]

[wc_accordion_section title=“Q19. Do akej miery súhlasíte s nasledujúcim výrokom? Politici nevenujú pozornosť potrebám a predstavám žien?“]

1. Súhlasím
2. Nesúhlasím

[/wc_accordion_section]

[wc_accordion_section title=“Q20. Do akej miery súhlasíte s nasledujúcim výrokom? Politici nevenujú pozornosť potrebám a predstavám mladých ľudí.“]

1. Súhlasím
2. Nesúhlasím

[/wc_accordion_section]

[wc_accordion_section title=“Q21. Z akého zdroja získavate väčšinu každodenných spoločenských a politických správ?“]

1. Verejnoprávne televízne a rozhlasové vysielanie, ako napríklad Jednotka, Dvojka, S. Rozh
2. Významná denná tlač ako napr. Sme, Nový čas, alebo Hospodárske noviny
3. Komerčné televízne a rozhlasové vysielanie ako napr. TV Markíza, TV JOJ, Rádio Expres alebo Fun rádio
4. On-line spravodajské zdroje ako sú webové stránky novín, blogy

[/wc_accordion_section]

[wc_accordion_section title=“Q22. Ako často využívate sociálne médiá ako zdroj každodenných správ?“]

1. Každý deň
2. Príležitostne – jeden alebo dvakrát za týždeň
3. Občas – jeden alebo dvakrát za mesiac
4. Nikdy

[/wc_accordion_section]

[wc_accordion_section title=“Q23. Ktorému médiu pri získavaní správ veríte najviac?“]

[/wc_accordion_section]

[wc_accordion_section title=“Q24. Keď sa zamyslíte nad hlavnými vysielacím stanicami, dennou tlačou a podobnými médiami, ktorý z nasledujúcich výrokov vystihuje váš postoj?“]

1. Hlavné média sú profesionálne a objektívne, poskytujú potrebné základné informácie, ktoré potrebujem vedieť.
2. Hlavné média sa snažia byť profesionálne a objektívne, ale ich svetonázor im bráni v prezentovaní celkového obrazu udalostí.
3. Hlavné média sa neazoberajú pravdivosťou s právnosťou prezentácie udalostí ale zameriavajú sa na propagáciu príbehu, ktorá slúži istým záujmom.

[/wc_accordion_section]

[wc_accordion_section title=“Q26. Sledujete alebo čítate ostatné médiá, ktoré majú, na rozdiel od hlavných médií, často odlišný uhol pohľadu? (Napr. Zem a Vek, Slobodný vysielač, Hlavné správy)“]

1. Každý deň
2. Príležitostne – jeden alebo dvakrát za týždeň
3. Občas – jeden alebo dvakrát za mesiac
4. Nikdy

[/wc_accordion_section]

[wc_accordion_section title=“Q27. Prečo si myslíte, že sa oplatí sledovať/čítať tieto alternatívne zdroje správ?“]

1. Sledujem/čítam tieto médiá, aby som získal/a všetky uhly pohľadu na prezentovanú udalosť a mohol/mohla si tak vytvoriť vlastný názor.
2. Sledujem/čítam tieto médiá, pretože udalosti prezentované v nich sú zábavnejšie a vzrušujúcejšie než tie, ktoré sú prezentované v hlavných médiách.
3. Sledujem/čítam tieto médiá, aby som získal celkový obraz o tom čo sa deje, pretože hlavné média často niektoré správy prezentujú len z časti.
4. Sledujem/čítam tieto médiá, pretože hlavné médiá sú zaujaté a odmietajú priznať jednoduché pravdy. Alternatívne zdroje sú ochotné povedať pravdu.

[/wc_accordion_section]

[wc_accordion_section title=“Q28. Niektorí ľudia hovoria, že tieto médiá sú financované z nejasných alebo neidentifikovateľných zdrojov spojených s Ruskom, možno dokonca Ruskou vládou a že sa snažia zavádzať ľudí. Čo si o tom myslíte?“]

1. Neverím tomu, žeby Rusi financovali tieto médiá. Znie to ako konšpiračná teória vychádzajúca z protiruských kruhov.
2. Je mi jedno, či Rusi financujú tieto médiá. Hlavné je, že hovoria pravdu.
3. Bol/a by som znepokojený/á, ak by tieto médiá boli financované Rusmi, ale nevidel/a som žiadny dôkaz, ktorý by to dokazoval.
4. Verím tomu, že Rusi alebo niekto iný môže stáť za týmito médiami, a že nemusia byť vždy pravdivé. Ale stále ich sledujem/čítam, pretože sú zábavné a zaujímavé.

[/wc_accordion_section]

[wc_accordion_section title=“Q29. Vo chvíli keď sa stane nejaká zásadná medzinárodná udalosť – ako o nej všeobecne získavate informácie? Komu najviac veríte v snahe pochopiť čo sa deje?“]

1. Rozprávam sa s priateľmi, kolegami a čítam články, ktoré mi prepošlu
2. Sledujem mainstreamové médiá, čítam tlač alebo hlavné medzinárodné médiá
3. Hľadám analýzy z médií, ktoré majú odlišný pohľad na vec ako hlavné médiá vrátane sociálnych sietí a rúznych webov.

[/wc_accordion_section]

[wc_accordion_section title=“Q30. Zamyslite sa teraz nad konkrétnou významnou medzinárodnou spravodajskou udalosťou, ktorá sa rozvíjala v priebehu niekoľkých posledných rokov – krízou na Ukrajine. Môžete mi povedať ako ste sa o tejto udalosti informovali?“]

1. Vývoj tejto udalosti ma veľmi zaujímal a hľadal/a som informácie z toľkých zdrojov ako bolo možné.
2. Vývoj tejto udalosti ma zaujímal, ale informácie som nehľadal/a. Sledoval/a som predovšetkým čo vysielali v televízii, prípadne som si čítal/a čo bolo dostupné v tlačených médiách.
3. Príliš ma to nezaujímalo, len ojedinele som o tom niečo čítal/a alebo sledoval/a v televízii.

[/wc_accordion_section]

[wc_accordion_section title=“Q31. Keď ste počuli o kríze na Ukrajine, ktoré informačné zdroje ste považovali za najužitočnejšie k pochopeniu vývoja tejto udalosti?“]

1. Hlavné médiá ako je štátna televízia alebo tlačené médiá
2. Priatelia a rodina, ktorí zdielali informácie a debatovali o dôsledkoch krízy.
3. Sociálne média, prostredníctvom najvýznamnejších článkov a videí.
4. Iné médiá, ktoré majú často iný uhol pohľadu ako hlavné médiá.

[/wc_accordion_section]

[wc_accordion_section title=“Q32. Ktorý výrok je bližší vášmu názoru?“]

1. Európska únia je politické spoločenstvo, ktoré garantuje určité práva a výhody pre všetkých občanov za čo si zaslúži vernosť a obetavosť.
2. Európska únia je združenie suverénnych štátov, s malým napojením na jednotlivých občanov. Občania majú byť verní a obetaví vo vzťahu k svojim štátom a nie EÚ.

[/wc_accordion_section]

[wc_accordion_section title=“Q33. Kultúra a intelektuálny život /Na škále od 1 do 5, má Slovenská republika v nasledujúcich oblastiach viac spoločného so západnou Európou alebo s Ruskom? 1 znamená, že Slovenská republika je v danej oblasti úplne ako západná Európa a 5 znamená, že je úplne ako Rusko./“]

1. Úplne ako západná Európa
2.
3.
4.
5. Úplne ako Rusko

[/wc_accordion_section]

[wc_accordion_section title=“Q33. Na škále od 1 do 5, má Slovenská republika v nasledujúcich oblastiach viac spoločného so západnou Európou alebo s Ruskom? 1 znamená, že Slovenská republika je v danej oblasti úplne ako západná Európa a 5 znamená, že je úplne ako Rusko./“]

Kultúra a intelektuálny život

1. Úplne ako západná Európa
2.
3.
4.
5. Úplne ako Rusko

Morálka a hodnoty

1. Úplne ako západná Európa
2.
3.
4.
5. Úplne ako Rusko

Zamestnanosť a životná úroveň

1. Úplne ako západná Európa
2.
3.
4.
5. Úplne ako Rusko

Zdravotníctvo, dôchodky a ďalšie sociálne výhody

1. Úplne ako západná Európa
2.
3.
4.
5. Úplne ako Rusko

[/wc_accordion_section]

[wc_accordion_section title=“Q34. Ako vnímate vývoj v Európe týkajúci sa potratov, sexuálnych práv a náboženskej slobody?“]

1. Európska únia nás tlačí, aby sme sa vzdali svojich tradičných hodnôt.
2. Európska únia nám pomáha rozširovať naše práva novým liberálnym smerom.
3. Európska únia má maločo dočinenia s vytváraním politík v týchto oblastiach.

[/wc_accordion_section]

[wc_accordion_section title=“Q35. Putinovo Rusko sa snaží samo seba vykresliť ako obrancu kresťanstva a tradičných európskych hodnôt, počnúc ochranou rodinných tradícií a končiac obranou pred islamskou kultúrou a inými neeurópskymi kultúrami. Aký je váš názor na tento pohľad na Rusko?“]

1. Je to pravda – aspoň v tejto problematike sa Rusko postavilo na stranu tradičných európskych hodnôt.
2. Skôr to nie je pravda. Rusko len cynicky predstiera, že sa stavia za tradičné európske hodnoty, kým v skutočnosti sleduje svoje vlastné geopolitické záujmy.
3. Vôbec to nie je pravda. Poukazuje to len na ruské odmietanie moderných západných hodnôt tolerancie a inklúzie.

[/wc_accordion_section]

[wc_accordion_section title=“Q36. Ako teda vnímate Rusko a Putina, keď rozmýšľate o týchto témach?“]

1. Rusko a Putin môžu byť spojencami proti Európskej únii, ktorá nás tlačí do toho, aby sme opustili naše hodnoty.
2. Želal/a by som si, aby Rusko mohlo byť naším spojencom, ale neverím Putinovi. Určitá spolupráca by mohla byť možná, ale bol/a by som veľmi opatrný/á.
3. Beh ohľadu na svoj nesúhlas s niektorými politikami EÚ nemyslím si, že by Rusko malo mať akýkoľvek vplyv na vývoj politiky v EÚ.

[/wc_accordion_section]

[wc_accordion_section title=“Q38. Čo je podľa vášho názoru najväčšou výhodou, ktorú Slovenská republika získava zo svojho členstva v Európskej únii?“]

1. Finančná pomoc prichádzajúca z EÚ
2. Prístup k spoločnému trhu a cestovanie bez hraníc
3. Podpora európskej kultúry a hodnôt
4. Podpora demokracie a právneho štátu
5. Bezpečnosť a stabilita

[/wc_accordion_section]

[wc_accordion_section title=“Q42. Ktoré tvrdenie je najbližšie vášmu názoru?“]

1. Európsky projekt bol úspechom zaisťujúcim mier, hospodársky rast a integráciu východnej Európy. Jeho dôležité poslanie musí pokračovať.
2. Európsky projekt hral dôležitú úlohu pri vytváraní modernej Európy, ale svet sa zmenil. Projekt je potrebné prehodnotiť.

[/wc_accordion_section]

[wc_accordion_section title=“Q43. Ktoré tvrdenie je najbližšie vášmu názoru?“]

1. NATO garantovalo mier v Európe v priebehu posledných 70 rokov a stále hrá dôležitú úlohu v udržiavaní mieru a bezpečnosti na európskom kontinente.
2. Aj keď NATO zohrávalo významnú úlohu pre bezpečnosť Európy v minulosti, svet sa s koncomk studenej vojny zmenil a NATO už nie je také dôležité. Náš prístup k bezpečnosti by mal byť prehodnotený.

[/wc_accordion_section]

[wc_accordion_section title=“Q44. Ktoré tvrdenie je najbližšie vášmu názoru?“]

1. V Európe je mier a žiadne závažné hrozby nie sú na obzore.
2. Mier v Európe je ohrozený na viacerých frontoch, od terorizmu po ožívajúce Rusko až k prílivu imigrantov.

[/wc_accordion_section]

[wc_accordion_section title=“Q45. Ktoré tvrdenie je najbližšie vášmu názoru?“]

1. Rusko je trvalá hrozba pre Európu a je potrebné jej čeliť prostredníctvom silnej bezpečnostnej aliancie.
2. Rusko by malo byť považované za partnera v otázkach európskej bezpečnosti a malo by byť zahrnuté do európskych bezpečnostných štruktúr. Vylúčenie Ruska je pre nás menej bezpečné.

[/wc_accordion_section]

[wc_accordion_section title=“Q46. Ktoré tvrdenie je najbližšie vášmu názoru?“]

1. Spojené štáty sú prirodzeným partnerom v zabezpečovaní európskej bezpečnosti a ich prítomnosť v NATO prispieva k mieru v Európe.
2. Spojené štáty by nemali hrať žiadnu úlohu v európskej bezpečnosti. Ich prítomnosť v Európe v skutočnosti zvyšuje napätie a nebezpečenstvo.

[/wc_accordion_section]

[wc_accordion_section title=“Q47. Ktoré tvrdenie je najbližšie vášmu názoru?“]

1. Súčasné bezpečnostné hrozby znamenajú, že by Slovenská republika mala investovať viac peňazí do obrany a bezpečnosti, aj keď by to predstavovalo menej peňazí na iné veci ako sú dôchodky, zdravotná starostlivosť a vzdelávanie.
2. Súčasné bezpečnostné hrozby nie sú natoľko závažné, aby ospravedlnili zvýšené výdavky na obranu. Nemiesto toho by mali byť prostriedky použité na iné účely ako sú dôchodky, zdravotná starostlivosť a vzdelávanie.

[/wc_accordion_section]

[wc_accordion_section title=“Q48. Ktoré tvrdenie je najbližšie vášmu názoru?“]

1. Jediný spôsob ako riešiť problémy migrantov a terorizmu je uzavrieť hranice Slovenskej republiky, bez ohľadu na to, čo by taký krok znamenal pre voľný pohyb osôb v Európskej únii.
2. Uzatvorenie štátnych hraníc nie je dobrý nápad, pretože žiadna krajina nie je schopná riešiť problémy sama. Namiesto toho musia byť do zadržiavania migrantov pri pobreží Grécka a Talianska a do koordinácie úsila v boji proti terorizmu na celom kontinente zaangažované kolektívne organizácie ako NATO a EÚ.

[/wc_accordion_section]

[wc_accordion_section title=“D3. Aké je vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie?“]

1. Nedokončená základná škola
2. Dokončená základná škola
3. Nedokončená stredná škola
4. Nedokončená stredná škola s praxou
5. Dokončená stredná škola
6. Nedokončená vysoká škola
7. Vyššia odborná škola
8. Vysoká škola – bakalársky titul
9. Magisterský titul, PhD, postgraduálny titul

[/wc_accordion_section]

[wc_accordion_section title=“D7. Ako často chodíte do kostola alebo navštevujete iné náboženské služby?“]

1. Každý týždeň
2. Príležitostne, jeden alebo dvakrát za mesiac
3. Občas, na Vianoce, Veľká noc atď.
4. Nikdy

[/wc_accordion_section]

[wc_accordion_section title=“D8. Aká je vaša národnosť?“]

1. Slovenská
2. Česká
3. Poľská
4. Nemecká
5. Maďarská
6. Ukrajinská
7. Ruská
8. Vietnamská
9. Iná – vypíšte

[/wc_accordion_section]

[wc_accordion_section title=“D9. Aké je vaše náboženské vyznanie?“]

1. Rímskokatolícka cirkev
2. Apoštolská cirkev
3. Evanjelická cirkev ausgurgského vyznania
4. Evanjelická cirkev metodistická
5. Gréckokatolícka cirkev
6. Pravoslávna cirkev
7. Ateista
8. Iné – vypíšte

[/wc_accordion_section]

[/wc_accordion]

[/wc_column]

[/wc_row]

 

Otázka do štúdia
Otázka bude odoslaná na: studio@slobodnyvysielac.sk
Rádio Slobodný vysielač bude žiť a vysielať dovtedy,
dokým ho bude finančne podporovať komunita jeho poslucháčov.
To je totiž jediný zdroj príjmu ktorý máme a ktorý zabezpečuje chod celého rádia.
Tí, ktorí nás pravidelne počúvate, no finančne nepodporujete, zvážte prosím mesačnú podporu v podobe čo i len jedného eura. Aj to nám výrazne pomôže.
Ďakujeme
Otázka do štúdia
  • studio@slobodnyvysieac.sk
  • juh@slobodnyvysielac.sk
  • cb@slobodnyvysielac.sk