Michal Zajden: Dobre ste to p. štátny tajomník Kuffa zbabrali. Dali ste do rúk našich oponentov účinný prostriedok ako brojiť proti viere v Boha.

20. nov. 2023 | 2 komentáre

Zdroj obrázka: nrsr/https://lutherus.sk

Vždy som vyhýbal a v budúcnosti v tom mienim pokračovať, aby som komentoval politické
dianie z kazateľnice. No vystúpenie nového štátneho tajomníka MK SR p. Štefana Kuffu, v
hrubom kostole v Trnave dňa 13.11 23 počas omše, bolo tak neuveriteľné a škandalózne, že som
sa rozhodol okomentovať niekoľko jeho výrokov. Verím, bratia a sestry, že pochopíte prečo som
sa rozhodol tak urobiť.
Po prvé: Pán štátny tajomník pripomenul príbeh obrazu trnavskej panny Márie, ktorý údajne v
roku 1709 zastavila v meste mor. Hovoria o tom dobové svedectvá a zdá sa, že naozaj sa mor v
tomto roku skončil. Čo však už pán š. tajomník nepovedal je to, že mestská rada vyhlásila, že pre
túto údajnú pomoc, trnavskej panny Márie, bude každú sobotu o desiatej slávená omša, na ktorej
sa povinne musia zúčastniť všetci obyvatelia mesta. Toto rozhodnutie znamenalo, že sa z mesta
vysťahovali všetci evanjelici, ktorí sa nechceli podriadiť tomuto nariadeniu. Predtým, vtedajší
katolíci, vyhnali v 16. storočí z mesta Židov a v 17 storočí kalvínov. Takže po roku 1710 žili, až
do tolerančného patentu, v Trnave už iba katolíci.
Po druhé: Pán š. tajomník hovoril o veľkej úcte, ktorú má k trnavskej panne Márii a ako spišiak,
aj k levočskej panne Márii. Bol som nedávno vo Fatime a videl som akú veľkú úctu majú katolíci
k fatimskej panne Márii a dobre vieme aj o veľkej úcte k čenstochovskej, lúrdskej, medžugorskej
a mnohým iným pannám Máriám v katolíckej cirkvi. My evanjelici na rozdiel od nich, máme
hlboký rešpekt a obdiv k mladému židovskému dievčaťu z Nazareta, ktoré sa podriadilo Božiemu
rozhodnutiu a otehotnela. Touto poslušnosťou riskovala život, lebo keby ju Jozef nepojal za
manželku, tak by bola ukameňovaná, ako predpisoval Mojžišov zákon.
Po tretie: Pán š. tajomník vyzval prítomných katolíckych biskupov aby Slovensko bolo zasvätené
Kristovi – Kráľovi a prisľúbil na ňom účasť celej vlády. K tomu len dve poznámky. Slovo
zasvätený znamená oddelený. Teda podľa viery Štefana Kuffu, môžu katolícki biskupi oddeliť
celú krajinu a dať ju Kristovi – Kráľovi. Chcem pánovi š. tajomníkovi prezradiť veľké tajomstvo,
Ježiš Kristus je Pánom a vládcom sveta. (čítaj Mar. 12, 35 – 37; 1Kor. 15, 25; Fil. 2, 9 – 11).
Týmto vládcom Ho urobil Jeho nebeský Otec. Len rozdiel je v tom, že Pán Ježiš nenúti nikoho,
aby sa stal občanom Jeho kráľovstva. Ja som Jeho poddaným a spolu so mnou všetci, ktorí prijali
Ježiša za svojho Pána a Spasiteľa. Som zvedavý či socialistickí ministri na čele s Róbertom Ficom
zareagujú na výzvu pána š. tajomníka a zúčastnia sa takejto katolíckej akcie, ak sa k nej slovenskí
katolícki biskupi odhodlajú.
Po štvrté: Otázočka, ktorú si Vám dovoliť položiť ako ten, ktorý ukončil doktorandské štúdium na
katedre slovenských dejín FiF UK v Bratislave. Pán š. tajomník, naozaj povzniesli Cyril a Metód
slovenčinu na liturgický jazyk? Prosím, na budúce keď niečo také poviete, prekonzultujte to so
súčasnými slovenskými katolíckymi historikmi, z ktorých niektorí žijú aj na Spiši.
Záver: Celá reč pána š. tajomníka bola nepripravená a veľmi emocionálna. No, vďaka tomu v nej
odkryl svoje najvnútornejšie presvedčenie. Žiaľ dozvedeli sme sa, že ešte aj dnes sú medzi nami
ľudia, o to aj vo vysokých vládnych funkciách, ktorí si myslia, že najúčinnejší zápas proti našim
progresívnym a liberálno – demokratickým oponentom a vari aj iným kresťanským
denomináciám je, nájsť prostriedky ako, donútiť všetkých Slovákov k návratu ku katolíckej
zbožnosti sedemnásteho, prípadne osemnásteho storočia. Dobre ste to p. štátny tajomník zbabrali.
Dali ste do rúk našich oponentov účinný prostriedok ako brojiť proti viere v Boha a učeniu Ježiša
Krista. Preto považujem za dôležité sa od vašej reči ako evanjelik a farár dištancovať, ako

napokon urobili aj vaši vlastní biskupi. Vy pán Štefan Kuffa ste ukázali, že sa bojíte gender
ideológii a rôznych LGBTI hnutí. Vaša reč vyznela tak, že chcete s nimi bojovať za každú cenu.
Chcem Vám odkázať, že my sa genderu, ani liberálneho progresivizmu nebojíme. Nesúhlasíme s
ním a nikdy ho nebudeme akceptovať, ale nebudeme s ním ani bojovať. Jeden múdry židovský
rabín, menom Gamaliel, keď židovská rada chcela umlčať apoštolov Petra a Jána, dal svojim
krajanom takúto radu: Nechajte ich, lebo ak je ich dielo z Boha, neumlčíme ich, ak je z ľudí, tak
sa samo od seba rozpadne. Radím vám, aby ste si aj vy osvojili tento postoj, tak získate do srdca
pokoj a k svojim nepriateľom lásku a úctu.

Mgr. Michal Zajden PhD – evanjelický farár v Banskej Bystrici – Radvani

2 komentáre

  1. Je správne a odvážne sa ozvať proti nevzdelaným náboženským fanatikom, ktorí robia medvediu službu slovenským kresťanom.

    Odpoveda
  2. No jasné pán evanjelický farár Zajden. Keď je vám všetko také jasné, neviete prečo chcela Panna Mária vo Fatime, od všetkých kresťanských kňazov sveta, aby zasvätili Rusko jej nepoškvrnenému srdcu? Ináč mali by ste vedieť, že Panna Mária je vždy iba jedna a nerobiť si v tomto smere žarty.

    Odpoveda

Odosla komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Otázka do štúdia
Otázka bude odoslaná na: studio@slobodnyvysielac.sk
Rádio Slobodný vysielač bude žiť a vysielať dovtedy,
dokým ho bude finančne podporovať komunita jeho poslucháčov.
To je totiž jediný zdroj príjmu ktorý máme a ktorý zabezpečuje chod celého rádia.
Tí, ktorí nás pravidelne počúvate, no finančne nepodporujete, zvážte prosím mesačnú podporu v podobe čo i len jedného eura. Aj to nám výrazne pomôže.
Ďakujeme
Otázka do štúdia
  • studio@slobodnyvysieac.sk
  • juh@slobodnyvysielac.sk
  • cb@slobodnyvysielac.sk