Čo znamená druhá svetová vojna dnes.

8. máj. 2021 | Nekomentovaný výber

Zdroj obrázka:

Čo znamená druhá svetová vojna dnes. 1

Prečo považujú rôzne krajiny za zlomové úplne iné vojnové udalosti a ako sa postupne líši realita vojny od jej neskorších interpretácií. Niektoré moderné školské učebnice…

Source: Čo znamená druhá svetová vojna dnes

0 komentárov