Eduard Chmelár: Otvorený list generálnemu riaditeľovi RTVS

30. apr. 2021 | Dvojité metre, Objektívny mainstream, Plazivá totailta, Progresívny rováš, S entuziazmom k 3. svetovej | 2 komentáre

Zdroj obrázka:

Eduard Chmelár: Otvorený list generálnemu riaditeľovi RTVS 1

Vážený pán generálny riaditeľ,
kategoricky protestujem proti rastúcej nevyváženosti, jednostrannosti a neobjektívnosti relácií RTVS, ktorá vyvrcholila vo štvrtok 29. apríla 2021 uvedením relácie Silná zostava na Jednotke. Primitívne prvoplánová až xenofóbna propaganda namierená proti Rusku niesla všetky znaky politickej objednávky. Je urážkou ľudskej inteligencie, ak sa v médiu verejnej služby diskutuje o probléme tak úboho zavádzajúcim spôsobom, ktorý pripomenul tie najhoršie praktiky minulého režimu, ak nepozvete k takejto vážnej téme odborníčky s iným názorom a prenecháte priestor tzv. „výskumnej pracovníčke“ GLOBSECu Kataríne Klingovej, ktorá by v serióznom výskumnom pracovisku so svojimi vedomosťami nemohla variť ani kávu. Ak necháte bez oponentúry také hlúpe školácky frázy ako „o americkej propagande nemôžeme hovoriť, lebo Američania sú naši partneri“ alebo mystifikácie typu „v trollej farme pracujú ľudia na tri smeny 354 dní v roku“ (slečna tam brigádovala?) – strašne podceňujete divákov.
Keďže diváci sa dva dni pred reláciou dožadovali plurality názorov, ktorú RTVS odmietla s odôvodnením, že „tvorivý tím Silnej zostavy má uzavretý zoznam hostiek, s ktorými sa na účasti v relácii dohodol a s ktorými v relácii ráta“, a to napriek tomu, že diskusia bola odvysielaná naživo – bol som nútený dnes ráno podať Rade pre vysielanie a retransmisiu sťažnosť pre porušenie § 3 ods. b Zákona o vysielaní a retransmisii a § 3 ods. 3 pís. b Zákona o RTVS. Môj pohár trpezlivosti pretiekol. Vaša Silná zostava je už len prisilnou kávou. Totálna absencia plurality a vyváženosti spojená s hrubou propagandou je hanbou a pošpinením dobrého mena televízie verejnej služby. A to nechcem zvlášť polemizovať o zmysle takejto relácie, hoci naozaj nechápem, na čo je dobré, keď o rôznych politických, ekonomických a sociálnych otázkach diskutujú iba ženy. Možno ste mali zámer posilniť ženy vo verejnom priestore, ale vznikla z toho len trápna prehliadka tých najbizarnejších malomeštiackych postojov. Nebolo by zásadnejším príspevkom k emancipácii postarať sa radšej o to, aby boli ženy paritne zastúpené vo všetkých diskusiách, než vytvárať im osobitný dvorček ako exotickým zvieratkám?
Žiaľ, to nie je jediná škvrna a jediný prípad jednostrannosti a nevyváženosti programu RTVS. Je znepokojujúce, že tento trend vo vašom vysielaní narastá. V stredu 28. apríla ste odvysielali vraj „polemickú diskusiu“ Do kríža, v ktorej sa traja ultrakonzervatívci dohadovali, kto je väčší katolík. Nekriticky preberáte dokumenty z katolíckej TV Lux, ktoré hrubo skresľujú dejiny a lživo ospravedlňujú zločiny cirkvi, vrátane inkvizície, čím urážate značnú časť populácie. Napriek verejnoprávnemu charakteru vašej inštitúcie odmietate vytvoriť priestor pre sekulárnych humanistov, ktorí tvoria po katolíkoch najväčšiu svetonázorovú skupinu na Slovensku. Najhoršia situácia však panuje v spravodajstve.
Vážený pán generálny riaditeľ, vždy som si vážil Vašu vysokú profesionalitu a stál som na Vašej strane, keď ste čelili silnému mediálnemu tlaku za odchod viacerých redaktorov, ktorí nikdy nepochopili špecifický charakter média verejnej služby (a na svojich nových pracoviskách to iba potvrdzujú). Títo novinári však v skutočnosti vyhrali. Po voľbách sa vaše spravodajstvo stalo výrazne provládnym a jeho úroveň prudko klesla. Je naivné myslieť si, že táto garnitúra sa vám za to odvďačí a ponechá vás vo funkcii aj po uplynutí vášho funkčného obdobia. Preto na Vás apelujem, aby ste si zachovali svoju hrdosť a česť, zostali nestranným a nerobili v prospech tejto koalície nadprácu. Nejde však len o Vašu tvár.
V týchto časoch, keď klasická žurnalistika upadá, keď sa z novinárov stávajú aktivisti, pluralita sa vytráca, záujem o verejný diskurz klesá a je nahrádzaný kampaňami, nátlakom a propagandou, je RTVS posledným ostrovom nádeje pre vyváženú, objektívnu a nestrannú komunikáciu. Ak zničíte tento potenciál a komparatívnu výhodu RTVS, ohrozíte aj samotný zmysel ďalšej existencie tejto inštitúcie. Nech sú tieto slová varovaním pre všetkých, ktorí sa podieľajú na súčasnej ideologickej nadpráci televízie, ktorá má slúžiť verejnosti.
S úctou
Doc. Mgr. Eduard Chmelár, PhD.

2 komentáre

  1. Názov „Silná zostava“ je pre túto reláciu, naozaj na smiech. Už som naozaj dávno nevidel tak jednostranne zameranú reláciu, ako je táto. Bez akéjkoľvek oponentúry, bez opačných názorov. Už pri relácii s riaditeľkou ŠUKL Baťovou, som neveril vlastným očiam, ušiam, že vidím vo verejnoprávnej televízii takúto frašku, akou nepochybne táto relácia je. Samé pritakávanie, samé súhlasné pokyvkávanie hlavou. No hrôza. Takto prularita názorov vo verejnoprávnom priestore nemá vyzerať ani náhodou.

  2. Ten posledný ostrov „vyváženosti“ už dávno zaliala voda vulgarnej nevzdelanosti