Chmelár o prozápadných fake news: „Celá argumentácia politikov, vraj zlé Rusko náročky nechce dať zaregistrovať svoju vakcínu v Európskej liekovej agentúre, je založená na dezinformácii.“

6. mar. 2021 | 2 roky k pravde, Dvojité metre, Nekomentovaný výber